dimarts, 23 de març del 2010

El mini quilt que estic fent amb les casetes al centre
La meva ploma a punt de creu