dijous, 8 de maig de 2014


La darrera colxa que he fet amb les robes que vaig comprar quan vaig visitar els Amish